Pojmi na portalu e-Sodstvo

Za lažje razumevanje delovanja portala e-Sodstvo, smo pripravili kratek povzetek pojmov:   1.  Zunanji kvalificirani uporabniki   1. 1.  Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki: 1. 1. 1. Profesionalni uporabniki so uporabniki, ki…

Predal VEP.si na portalu e-Vem

Če želite varni poštni predal VEP.si uporabljati za vročanje na portalu e-Vem, ga je potrebno vpisati v nastavitvah vašega uporabniškega računa. To lahko uredite na strani: https://evem.gov.si/evem/referenti/ Po prijavi na…

Kako se na portalu e-Sodstvo registrira s.p.?

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.) na portal e-Sodstvo: vstopijo kot zunanji kvalificirani uporabniki inse vpišejo kot subjekti CRP – fizična oseba v svojem imenu. Nato lahko poslujejo preko portala…

Kako poteka vročitev?

Stranka običajno začne postopek z vložitvijo elektronske vloge prek portala e-Sodstvo. Na portalu e-Sodstvo stranka posreduje svoj naslov varnega elektronskega predala. Sodišče bo vročanje v postopku opravilo z vročitvijo v varen…

V katerih primerih sodišče v izvršbi ne vroča v varen predal?

Sodišče v postopkih izvršbe in zavarovanja vroča v varne elektronske predale, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji: uporabnik bo moral biti v informacijskem sistemu e-Sodstvo registriran kot zunanji kvalificirani uporabnik,…