Kako poteka vročitev?

Stranka običajno začne postopek z vložitvijo elektronske vloge prek portala e-Sodstvo. Na portalu e-Sodstvo stranka posreduje svoj naslov varnega elektronskega predala. Sodišče bo vročanje v postopku opravilo z vročitvijo v varen elektronski predal. Komunikacija v smeri proti sodišču (vlaganje) poteka preko portala e-Sodstvo, v smeri proti uporabniku pa preko varnega elektronskega predala.