logo vep crn
MAIL
VEP alineje

VARNA IN ZANESLJIVA ELEKTRONSKA DOSTAVA

VEP.si je varen poštni predal, preprost za uporabo in dosegljiv s katerekoli naprave. Omogoča varno ter pravno veljavno vročanje in prevzemanje elektronskih pošiljk, z dokazili o prejemu in oddaji.

Varen elektronski predal VEP.si vam poleg storitve elektronskega vročanja omogoča tudi elektronsko podpisovanje priponk, obojestransko podpisovanje dokumentov, sklepanje pogodb in preverjanje elektronskih podpisov in žigov.

Posamezniki in podjetja s storitvijo lahko prejemajo in pošiljajo priporočene pošiljke ter pošiljke v sodnih in upravnih postopkih (vročanje po ZUP, ZPP, ZsREG…). Vročanje v sodnih in upravnih postopkih s storitvijo VEP.si izvajamo že od leta 2010 in smo uvrščeni na seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja v sodnih postopkih.

Podpiramo vsa digitalna potrdila izdajateljev, uvrščenih na varen seznam EU in identitete v oblaku (Rekono, Halcome One).

KAKO DELUJE?

Za uporabo storitve je potrebno opraviti brezplačno registracijo v VEP okolju. Uporabnik lahko nato varno pošilja in prejema dokumente. Stroritev ob pošiljanju omogoča podpisovanje priponk, kriptiranje vsebine s prejemnikovim ključem ter pošiljanje več naslovnikom. Ob pošiljanju lahko uporabnik izbere tudi možnost, da želi od prejemnika prejeti podpisane priponke.

Prejemnik je ob vsaki vročitvi obveščen na svoj običajen email, prevzem priporočene pošte pa se izvede z elektronskim podpisom vročilnice, ki se vrne pošiljatelju.

Uporabniki imajo možnost preveriti veljavnost elektronskih podpisov na vseh poslanih in prejetih dokumentih.

Z uporabo varne elektronske dostave, priloženim validacijskim poročilom ob vsakem dokumentu, kvalificiranim časovnim žigosanjem podpisov in preverjanjem veljavnosti el. podpisov in žigov s kvalificirano storitvijo preverjanja ste lahko prepričani, da bodo vaše pošiljke vedno v pravih rokah.

PODPRTE FUNKCIONALNOSTI

varnost in zaupanje

Varnost in zaupanje

Podpiramo vsa digitalna potrdila
izdajateljev, uvrščenih
na varen seznam EU in identitete v oblaku (Halcom One, Rekono).

pdfa

PDF orodja

(PDF združevanje, pretvorba v PDF/A)

obvestilo

Obveščanje o prispeli pošiljki na več el. naslovov

kriptiranje

Možnost kriptiranja pošiljk

pooblascanje

Možnost pooblaščanja

VEP.si vam omogoča pooblastitev in določanje oseb zaupanja (vložišče, tajnik).

uporabnik ikona

Možnost pošiljanja osebam brez varnega elektronskega predala

validacijsko porocilo

Pripeto validacijsko poročilo

PLUS...

VEP plus

Samostojen program VEP.SI +

VEP.SI+ je samostojen program, s katerim lahko istočasno in z enim klikom prevzamete, shranite in natisnete večje število pošiljk.

Namestitev programa lahko naročite preko naše storitve eObrazci na naslednji povezavi: Vklop dodatnih storitev VEP.si

1029 service

Integracija z razširjenimi dokumentnimi sistemi

Nadaljnji razvoj ni potreben

customer service

Brezplačna podpora & registracija
za uporabnike

  • Podpora preko telefona, el. pošte in možnost povezave na daljavo
  • Pomoč pri registraciji
  • Pomoč pri pridobitvi digitalne identitete