VEP Pogodba dark
1019 document signature hand
VEP pogodba alineje 1

POŠILJANJE IN PODPIS POGODB NA ENOSTAVEN NAČIN

VEP Pogodba je rešitev za podjetja, ki želijo digitalizirati, ter tako pospešiti sklepanje pogodb s svojimi partnerji na varen, zanesljiv in pravno veljaven način.

S storitvijo elektronskih pogodb kompleksno tehnologijo naredimo prijazno uporabniku. Nalaganje, podpisovanje in pošiljanje pogodb je enostavno v  uporabniškem vmesniku VEP Pogodbe.

Za lažjo hrambo in povezovanje je možna tudi integracija z razširjenimi dokumentnimi sistemi.

Sklepanje pogodb se izvaja z zagotavljenim vzajemnim preverjanjem veljavnosti in elektronske identitete. Tako pošiljatelj kot prejemnik prejmeta dokazilo o opravljenih storitvah (vročilnice).

  1. Listine za podpis naložite ali jih odpremite iz dokumentnega sistema, določite podpisnike, vrstni red ter mesto podpisov in jih odpošljite.

2.  Podpisniki dokumente prejmejo v svoj varni predal, kjer jih lahko podpišejo ali pa zavrnejo s pojasnilom. Pošiljatelj je sproti obveščen o vsaki spremembi na dokumentih.

Če podpisniki varnega predala še nimajo, se jim ta samodejno ustvari. Za dostop do listine prejmejo povezavo na njihov elektronski naslov.

3. Ob uspešno zaključenem podpisovanju so vsi udeleženi obveščeni po elektronski pošti, do dokumentov pa lahko dostopajo v svojem varnem predalu.

Proces podpisovanja je transparenten in v celoti sledljiv, za podpisnike pa predhodna registracija ni potrebna.

Z uporabo varne elektronske dostave, priloženim validacijskim poročilom ob vsakem dokumentu, kvalificiranim časovnim žigosanjem podpisov in preverjanjem veljavnosti el. podpisov in žigov s kvalificirano storitvijo preverjanja ste lahko prepričani, da bodo vaši dokumenti vedno v pravih rokah.

 Storitev VEP.si Pogodbe zagotavlja pravno veljavo, visoko stopnjo varnosti, enostavno integracijo in prihranek na delu in času.

PODPRTE FUNKCIONALNOSTI

multipartitno

Multipartitno podpisovanje

78 document pdf

PDF orodja

(PDF združevanje, pretvorba v PDF/A)

19 magnifier zoom search

Vgrajeno preverjanje zastopnika pravne osebe

760 review

Možnost zahtevka za kvalificiran podpis

1251 keep distance

Opcija ali-ali pri dodajanju podpisnikov

306 avatar icon calm

Možnost pošiljanja osebam brez varnega elektronskega predala

966 privacy policy

Pripeto validacijsko poročilo

PLUS...

1029 service

Integracija z razširjenimi dokumentnimi sistemi

Nadaljnji razvoj ni potreben

682 male customer service

Brezplačna podpora & registracija
za uporabnike

  • Podpora preko telefona, el. pošte in možnost povezave na daljavo
  • Pomoč pri registraciji
  • Pomoč pri pridobitvi digitalne identitete

POGOSTA VPRAŠANJA

Storitev je namenjena vsem, ki želijo podpisati in poslati v podpis katerokoli pogodbo ali dokument. Storitev je splošno namenjena organizacijam ki želijo poslovati elektronsko na zanesljiv in varen način.

Storitev VEP Pogodbe je namenjena področjem, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti tako z vidika varovanja vsebine kot tudi identitete udeležencev. Podpisovanje pogodb in prilog se izvede na način, ki zagotavlja enakovrednost e-podpisa z lastnoročnim podpisom. Za vsak podpis dokumenta se izvede validacija, ki se skupaj s podpisanimi dokumenti posreduje pošiljatelju pogodbe.

Da, pogodbe, izpolnjene, podpisane in poslane na tak način, imajo enako pravno veljavo kot tiste, poslane po običajni papirnati pošti, v kolikor podpisnik uporabi sredstvo za kvalificiran elektronski podpis. Dostop do storitve in podpis temeljita na kvalificiranem sredstvu za e-podpis kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja v EU, ki jih lahko preverite na povezavi.

Identiteta in preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov in žigov se preverja s kvalificirano storitvijo zaupanja preverjanja elektronskih podpisov in žigov.

Storitev bazira na kvalificirani storitvi priporočene elektronske dostave po uredbi eIDAS. Vsakemu, ki podpiše ali zavrne prejeto pogodbo ali dokument se samodejno odpre varen elektronski predal, v katerega prejme dokazilo o podpisu ali zavrnitvi podpisa pogodbe.

Za pošiljanje potrebujete varen elektronski predal (VEP) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

Pošiljanje e-pogodb se obračunava po ceniku.

Ne, prejemnik pogodbe potrebuje katerikoli email naslov. Uporabnik, ki je poslal pogodbo v podpis prejme izvod pogodbe v  svoj varen elektronski predal.  Uporabniku, ki nima varnega elektronskega predala se ustvari začasni varen elektronski predal (VEP).