Pomoč pri EPREL registraciji

1

Od 1. januarja 2019 morajo dobavitelji (proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki s sedežem v EU in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)) izdelke, ki morajo imeti energijsko nalepko EU, registrirati v podatkovni zbirki EPREL, preden jih dajo na trg EU.

Kako poteka postopek registracije?

Proizvajalci s sedežem v tretjih državah (tj. zunaj EU/EGP in XI) za registracijo svojih proizvodov potrebujejo uvoznika ali pravnega zastopnika s sedežem v eni od zgoraj navedenih držav.

Dobavitelji morajo pred registracijo svojih izdelkov registrirati svojo organizacijo in jo elektronsko verificirati na EU Login strani.

Zakaj se v EPREL-u uporabljajo kvalificirana elektronska potrdila?

Ker je EU Login samo dvostopenjski sistem za preverjanje pristnosti, mora EPREL preveriti:

  • resnični obstoj in identiteto organizacije, ki deluje kot dobavitelj;
  • Obstoj organizacije na ozemlju EU/EGP ali Severne Irske
  • Pooblastilo skrbnika dobavitelja, da deluje v imenu organizacije za namene registracije izdelkov v EPREL.

Elektronsko potrdilo povezuje podatke o validaciji elektronskega žiga s pravno ali fizično osebo in potrdi njihovo identiteto.

VEP.si storitve za verifikacijo identitete

VEP.si nudi podporo strankam pri registraciji EPREL uporabniškega računa – od dobave elektronskega žiga za podpis, do nudenja programa za podpisovanje.