V katerih primerih sodišče v izvršbi ne vroča v varen predal?

Sodišče v postopkih izvršbe in zavarovanja vroča v varne elektronske predale, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji: uporabnik bo moral biti v informacijskem sistemu e-Sodstvo registriran kot zunanji kvalificirani uporabnik, pisanja, ki jih bo sodišče želelo vročiti, bodo v elektronski obliki ter elektronska pisanja, ki jih bodo sodišča vročala, ne bodo presegla velikosti 10 MB. V primeru, da ne bo izpolnjen kateri od navedenih pogojev, bodo naslovniki sodna pisanja prejeli v fizični obliki. Če sodišče ugotovi, da vročitev v varen poštni predal ni mogoča, vroči pisanje v fizični obliki in navede razlog za tako vročitev (5. odstavek 132. člena ZPP).