ZealiD

ZealiD digitalna identiteta in podpis sta pravno veljavna v celotni Evropski uniji.

Eprel Podpora

Pomoč pri EPREL registraciji.

Ravni elektronskega podpisovanja

Uredba eIDAS opredeljuje tri ravni elektronskega podpisa: "enostavni" elektronski podpis, "napredni" elektronski podpis in "kvalificirani" elektronski podpis. Zahteve vsake ravni so zgrajene na zahtevah ravni pod njo, tako da kvalificirani…

Novo (kvalificirano) potrdilo za elektronski podpis

V primeru, da vam je potekla veljavnost (kvalificiranega) potrdila za elektronski podpis (ali iz kakšnega drugega razloga), in želite za dostop do varnega elektronskega predala uporabljati novo...

Digitalno potrdilo

V skladu z UREDBO (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu...

Namestitev potrdila

Če boste potrdilo za elektronski podpis uporabljali v brskalniku in ne na kartici, ga je potrebno namestiti. Postopek namestitve je odvisen od tega, katero potrdilo za elektronski podpis uporabljate. Kliknite…