Ali lahko uporabljam kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, izdano na ime fizične osebe, čeprav odpiram predal za pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost?

Da, potrdilo izdano na ime fizične osebe je primerno. Pogoj je le, da je oseba, ki odpira predal zastopnik pravne osebe. Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis služi podpisovanju dokumentov in identifikaciji uporabnika. Elektronski podpis je enakovreden fizičnemu podpisu ne glede na način kako je bilo potrdilo izdano. Pomembno je le, da je izdano pri priznanem overitelju po predpisanem postopku.