Obvezen varni predal za Geodetska podjetja po Zakon o katastru nepremičnin (Ur. l. RS, št. 54/21) 

  • Post category:Obvestila

Obvezen varni predal za Geodetska podjetja po Zakon o katastru nepremičnin (Ur. l. RS, št. 54/21) 

Od 4. 4. 2022 dalje se geodetskemu podjetju, ki je izvedlo katastrski postopek, vsi dokumenti v tem katastrskem postopku pošiljajo in vročajo po elektronski poti. Geodetsko podjetje mora geodetski upravi sporočiti naslov svojega varnega elektronskega predala.¹ 

V podjetju Eius d.o.o. vam nudimo: 

  • brezplačno odprtje varnega predala VEP.si, 
  • brezplačno pomoč in vodenje skozi postopek registracije preko telefona, e-maila ali povezave na daljavo, 
  • brezplačno podporo pri uporabi varnega predala,
  • integracijo v dokumentni sistem,
  • uporabo namiznega klienta za prevzem in pošiljanje pošiljk,
  • hitro odzivnost. 

Našo storitev priporočene elektronske dostave, ki omogoča varno prevzemanje in pošiljanje elektronskih pošiljk, z dokazili o prejemu in oddaji za svoje delo že uporablja na tisoče uporabnikov: notarji, odvetniki, banke, zavarovalnice, podjetja in državljani, saj je enostavna za uporabo, varna in zanesljiva.

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran VEP.si in odprete svoj varen elektronski predal. Za več informacij in povpraševanja smo dosegljivi vsak delovni dan od 8:00 do 16:00 ure na 01 426 53 76 ali pisarna@eius.si. 

Eius d.o.o. je kvalificirani ponudnik storitve zaupanja elektronske priporočene dostave in je uvrščen na zanesljiv seznam pri Evropski komisiji.² Poslovanje podjetja in izvajanje kvalificiranih storitev zaupanja elektronske priporočene dostave je skladno z določbami uredbe eIDAS.³
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1047?sop=2021-01-104
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SI 
UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES