Motnje pri dostopu do SI-TRUST storitev

  • Post category:Obvestila

Spoštovani,

od 4.6.2024 zaznavamo težave pri dostopu do storitev izdajatelja SI-TRUST (Sigen-ca, Sigov-ca, Sipass) kar posledično povzroča motnje (predvsem daljši odzivni časi) pri VEP.SI storitvah za uporabnike, ki uporabljajo digitalna potrdila SI-TRUST izdajatelja.

Iz SI-TRUST so nam sporčili, da do motenj pri dostopu do SI-TRUST storitev prihaja zaradi motenj na državnem omrežju HKOM in da motnje odpravljajo.

Hvala za razumevanje!

Ekipa EIUS d.o.o.