Pošiljanje nove pošiljke

S klikom na gumb »Novo sporočilo« se odpre okno, kjer izpolnemo podatke o zadevi, prejemniku napišemo spremno besedilo in po želji dodamo priponko.

Posiljanje nove posiljke 1

Posiljanje nove posiljke 3.PNG

Na voljo je tudi imenik varnih elektronskih predalov pravnih subjektov, ki so objavo v imeniku pri registraciji dovolili.

Posiljanje nove posiljke 2

Za vrsto pošiljanja lahko izberemo med priporočenim pošiljanjem (R) in priporočenim pošiljanjem s povratnico (AR).

Po ZUP, ZSReg, ZPP2 osebno, ZPP3 navadno, ZKP lahko v skladu z zakonom pošiljajo le državni organi.

Navodila za pošiljanje priporočene pošiljke prejemniku brez varnega elektronskega predala lahko preberete tukaj.

Cena pošiljanja je odvisna od izbranega postopka. Cena storitve pošiljanja se vam izpiše v zgornjem desnem kotu.

Uporabnikom VEP.si je omogočeno tudi podpisovanje pripetih PDF dokumentov pri pošiljanju nove pošiljke – glej Podpisovanje pripetih PDF dokumentov.