Odgovor na prejeto pošiljko

Vep.si omogoča, da odgovorimo pošiljatelju na prejeto pošiljko.

Opozorilo: S sodiščem komuniciramo izključno preko portala eSodstvo in zato ni možno odgovoriti na prejeto pošiljko iz sodišča.

V mapi »Prejeto« s klikom izberemo pošiljko, na katero želimo odgovoriti. V novem oknu izberemo možnost »Odgovori.«

Odgovor na prejeto posiljko 1

Podatki o prejemniku so že izpolnjeni – izberemo način pošiljanja* in po želji dodamo spremno besedilo ali priponko in odgovor posredujemo s klikom na gumb »Podpiši in pošlji«.

Odgovor na prejeto posiljko 2

*Po ZUP, ZPP, ZPP2 lahko v skladu z zakonom pošiljajo le državni organi.

**Pošiljanje po ARA – glej Pošiljanje po postopku ARA.