Postopek namestitve VEP.Podpisa na Mac OSX

1. Opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti

Aplikacija samodejno preverja, če je komponenta za podpisovanje nameščena in v primeru, da je se vam bo po 10-ih sekundah prikazal zagon VEP.Podpis komponente. V primeru, da le-ta ni nameščena se vam bo prikazalo opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti.

S klikom na »Namesti podpisno komponento« shranite namestitveno datoteko in jo po prenosu zaženete.

*Opozorilo: Če se vam namestitvena datoteka ni shranila, jo lahko prenesete z desnim klikom na naslednjo povezavo – Namestitvena datoteka za MAC OSX – “Shrani povezavo kot/Save link as” in nato zaženite od kjer je datoteka shranjena z dvojnim klikom.

mac2

2. Postopek namestitve programa VEP.Podpis

Shranjeno datoteko SpMacClient.pkg zaženete in nadaljujete postopek namestitve po korakih:

Klik na gumb »Continue«

mac3

Klik na gumb »Install«

mac4

Obvestilo o uspešno nameščeni VEP.si podpisni komponenti. Potrdite s klikom na gumb “OK” zatem še klik na »Close«.

mac5

V primeru varnostnega obvestila “SpMacClient.pkg can’t be opened because Apple cannot check it for malicious software.” je potrebno dovoliti zagon datoteke:

 image 20211129 Macos1image 20211129 Macos2image 20220421 Macos3