POSTOPEK REGISTRACIJE

  1. Pogoj za registracijo je elektronska identiteta v obliki kvalificiranega digitalnega potrdila za e-podpis (certifikat) ali kvalificiranega digitalnega potrdila v oblaku izdano od izdajateljev, ki so na EU seznamu ponudnikov storitev zaupanja .

PRIJAVA S CERTIFIKATOM

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja:

PRIJAVA S HALCOM ONE

PRIJAVA Z ZealiD

PRIJAVA Z REKONO

2. Pred registracijo se prepričajte, da uporabljate brskalnik v katerem imate nameščeno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Več informacij lahko najdete tukaj. V primeru, da imate kvalificirano potrdilo za elektronski podpis na kartici ali USB ključku, je potrebno imeti vstavljeno pametno kartico v čitalcu ali pametni usb ključek.

Varnostno opozorilo: Priporočamo prevzem kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki je na pametni kartici ali pametnem USB ključu.

2. Na spletni strani VEP.si kliknete na »Brezplačna registracija« ali pa sledite naslednji povezavi.

3. Izberite in potrdite kvalificirano potrdilo za elektronski podpis s katerim se želite registrirati.

Če ste se prijavili z certifikatom se vam bo po vstopu namestila podpisna komponenta VEP.Podpis. Navodila za namestitev lahko najdete na povezavi. Pri prijavi z Halcom One ali Rekono namestitev programa VEP.Podpis ni potrebna.

REGISTRACIJA FIZIČNE OSEBE

1.    Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke in kliknite “Shrani in nadaljuj.” Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti.

Podatki uporabnika fizicna

2.    Podatki računa

Določite naslov, ki ga boste uporabljali za varno elektronsko pošto, ter svoje geslo.

Opozorilo: Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

Kliknite na „Shrani in nadaljuj”.  V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.

Podatki racuna poslovno

 

3.   Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti: lahko označite, da se strinjate s pogoji “Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem” in jo s klikom na gumb “Podpišite pogodbo” podpišite.
Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilom zastopnika fizične osebe – “Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),” pogodbo shranite s klikom na gumb “Prenos pogodbe” in nato postopek dokončajte s klikom na gumb “Oddaj prijavo”.

Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana, Slovenija podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujte podpisan izvod na naš email naslov pisarna@eius.si.

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.

Podpis pogodbe fizicna

REGISTRACIJA POSLOVNEGA SUBJEKTA

1.    Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke. Pri vnosu subjektov vpisanih v poslovni register se pri vnosu prikaže meni, kjer izberete svoje podjetje, ostali podatki se bodo izpolnili samodejno.

Če bi želeli izdajati eRačune prek portala VEP.si je obvezno obkljukati »Želim izdajati eRačune« in vpisati številko transakcijskega računa oz. IBAN.

Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti. Za nadaljevanje kliknite “Shrani in nadaljuj.”

2.    Podatki računa

Določite naslov, ki ga boste uporabljali za poslovanje z varno elektronsko pošto, ter svoje geslo.

Opozorilo: Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

Kliknite na „Shrani in nadaljuj”.  V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.

Podatki racuna poslovno

3.    Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti:

Označite, da se strinjate s pogoji “Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem” in jo s klikom na gumb “Podpišite pogodbo” podpišite.

Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala ali zakoniti zastopnik pravne osebe, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilo zastopnika pravne osebe – “Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),” pogodbo shranite s klikom na gumb “Prenos pogodbe” in nato postopek dokončajte s klikom na gumb “Oddaj prijavo”.

Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujte podpisan izvod na naš email naslov pisarna@eius.si.

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.

Podpis pogodbe poslovno 1