Značke

Posamezno sporočilo lahko označimo tudi z značko, ki jo določimo sami.

Značke lahko ustvarimo na več načinov:

  • v meniju »Značke«, preden označimo posamezno sporočilo
  • v odprtem sporočilu s klikom na označeno ikono lahko v meniju izberemo že ustvarjeno značko ali jo ustvarimo na novo.

Ko želimo poiskati sporočilo z določeno značko, v meniju »Značke« izberemo katera značka naj bo prikazana.

Znacke 1 Znacke 2 Znacke 3