Shranjevanje pošiljk

Več prevzetih pošiljk lahko shranimo tako, da označimo želene pošiljke, in v meniju »Aktivnosti« izberemo možnost »Prenesi izbrane«.

Sporočila označujemo na dva načina, in sicer:

  • ročno označevanje – obkljukamo kvadratke pred izbranimi sporočili,

Navodila za prevzem posiljke 5

  • hitro označevanje – v meniju »Označi« izberemo katera sporočila želimo označiti.

Shranjevanje posiljk 1 edited

Ko smo želene pošiljke označili v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prenesi izbrane«.

Shranjevanje posiljk 2 edited 1