Politike in dig. potrdila

Politike

Kvalificirana storitev zaupanja elektronske priporočene dostave (QeRDS)

CPOID: 1.3.6.1.4.1.50183.4.1 – Politika o izvajanju kvalificirane storitve zaupanja elektronske priporočene dostave

Digitalno potrdilo: EIUS QMAIL 2

Kvalificirana storitev zaupanja kvalificiranega elektronskega časovnega žigosanja (QTimestamp)

CPOID: 1.3.6.1.4.1.50183.1.1 – Politika o izvajanju kvalificirane storitve zaupanja kvalificiranih elektronskega časovnega žigosanja

Digitalno potrdilo: EIUS TS 2

Kvalificirana storitev zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih žigov (QVal for QESeal)

CPOID: 1.3.6.1.4.1.50183.3.1 – Politika o izvajanju kvalificirane storitve zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih žigov

Digitalno potrdilo: EIUS VALIDATOR 2

Kvalificirana storitev zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov (QVal for QESig)

CPOID: 1.3.6.1.4.1.50183.2.1 – Politika o izvajanju kvalificirane storitve zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov

Digitalno potrdilo: EIUS VALIDATOR 2

Predhodne verzije

Kvalificirana storitev zaupanja elektronske priporočene dostave (QeRDS)

Digitalno potrdilo: EIUS QMAIL 1

Kvalificirana storitev zaupanja kvalificiranega elektronskega časovnega žigosanja (QTimestamp)

Digitalno potrdilo: EIUS TS 1

Kvalificirana storitev zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih žigov (QVal for QESeal)

Kvalificirana storitev zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov (QVal for QESig)

Digitalno potrdilo: EIUS VALIDATOR 1