Prevzem pošiljke

Označena rdeča ikona vam pove število neprevzetih oziroma neprebranih pošiljk  v vašem varnem elektronskem predalu (velja tudi za pošiljke poslane po postopku R, za katere podpis ni potreben).

Navodila za prevzem posiljke 1

S klikom na rdečo ikono se vam bodo prikazale pošiljke, ki niso prevzete in podpisane (AR,ZUP,ZPP,ZPP2) ali neprebrane (R).

Navodila za prevzem posiljke 2

1. Posamični prevzem pošiljk

Iz seznama prejetih pošiljk izberemo sporočilo o prispetju pošiljke, ki ga želimo prevzeti. Nanj kliknemo in v novem oknu s klikom na »Prevzem in podpis vročilnice«  prevzamemo ali/in shranimo izbrano sporočilo. Elektronsko podpisana vročilnica bo poslana pošiljatelju kot dokazilo o vročitvi.

Navodila za prevzem posiljke 3 3

Pošiljko lahko prevzamemo tudi tako, da jo označimo in potem v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prevzemi izbrane«.

Opozorilo: Če v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prenesi izbrane« za neprevzete pošiljke se bo preneslo samo sporočilo o prispetju pošiljke, ne pa tudi vsebina pošiljke.

Navodila za prevzem posiljke 4 1

2. Množični prevzem pošiljk

Označevanje pošiljk za množičen prevzem lahko opravimo na dva načina, in sicer:

  • Označimo posamične pošiljke, ki jih želimo prevzeti, tako, da obkljukamo kvadratek pred vsako posamično pošiljko
Navodila za prevzem posiljke 5
  • Obkljukamo kvadratek na vrhu seznama in na ta način označimo vse neprevzete in neprebrane pošiljke
Navodila za prevzem posiljke 6

Po končanemu označevanju v meniju »Aktivnosti« izberemo »Prevzemi izbrane«. Nato vročilnice podpišemo s klikom na gumb »Podpiši«.

Navodila za prevzem posiljke 7

Navodila za prevzem posiljke 8