Zamenjava strežniškega certifikata

Spoštovani uporabniki spletnih storitev VEP.si,

obveščamo vas, da bo na domeni www.vep.si dne 2.6.2021, med 9. in 12. uro zamenjan sedanji strežniški certifikat z novim certifikatom istega izdajatelja Sectigo Limited.

Za uporabnike, ki uporabljajo VEP.SI storitve preko spletnega brskalnika, zamenjava strežniškega certifikata ne bo imela nobenega vpliva.
Javni del novega strežniškega certifikata je objavljen tu  .

Uporabnike, ki za dostop do storitev www.vep.si uporabljate lastne aplikativne rešitve prosimo, da si v ustrezne shrambe (trustore) namestite korenska potrdila Sectigo Limited, v kolikor le-ta še niso nameščena. S tem bo zagotovljeno nemoteno delovanje vaših storitev po menjavi certifikata na navedeni domeni.

Korenska potrdila lahko pridobite na spletni strani izdajatelja https://sectigo.com/resources/sectigo-root-intermediate-certificate-files oz.

USERTrustRSAAAACA.crt in SectigoRSAExtendedValidationSecureServerCA.crt

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na uporabniško podporo na naslovu pisarna@eius.si.

S spoštovanjem,
Ekipa EIUS d.o.o. – VEP.si