Ponovno pošiljanje e-računa

V primeru, da je račun potrebno ponovno poslati (na primer zaradi zavrnitve) to lahko storimo z desnim klikom na e-račun in izbiro “Ponovno pošlji”.