Preverjanje podpisa

S klikom na ikono ščita lahko preverimo veljavnost digitalnega potrdila, s katerim je bila pošiljka podpisana.

Preverjanje podpisa 1 Preverjanje podpisa 2