Uporaba piškotkov po 157. členu ZEKom-1

Portal VEP.si podjetja EIUS d.o.o. za svoje delovanje uporablja piškotke izključno za tehnično shranjevanje podatkov po določilih 2. alineje 157. člena ZEKom-1, za kar ni potrebna posebna privolitev uporabnika.

Izdajatelj vseh uporabljenih piškotkov je spletni portal VEP.si oziroma Eius.si.

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

V podjetju EIUS, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo z osebnimi podatki ravnali v skladu z naslednjimi temeljnimi načeli:

1. Pridobljeni osebni podatki se bodo uporabljali izključno v namene, za katere so bili pridobljeni, o katerih so bile stranke obveščene in v katere so privolile. EIUS, d.o.o. jih ne bo posredoval tretjim osebam brez vaše privolitve.

2. V podjetju stalno dopolnjujemo predpise in nadgrajujemo sisteme ravnanja z osebnimi podatki in njihovega varovanja. Naš cilj je zagotovitev visoke stopnje varnosti, ob upoštevanju okoliščin in napredka informacijsk tehnologije.

3. V podjetju si prizadevamo za uvedbo in izvajanje vseh potrebnih ukrepov za učinkovito varovanje osebnih podatkov, da bi preprečili njihovo izgubo, uničenje, ponaredbo ali posredovanje.

4. Redno se bo preverjala skladnost ravnanja zaposlenih glede varstva osebnih podatkov z zakonskimi zahtevami. Prav tako se bo preverjalo delovanje sistema upravljanja z osebnimi podatki