Elektronski obrazci

VEP.SI obrazci so storitev namenjena oddaji obrazcev, ki zahtevajo vzajemno zaupanje in lastnoročni podpis.

S storitvijo poenostavimo procese od izpolnjevanja do hrambe. Elektronske obrazce lahko izpolnjujete, pošiljate in shranjujete ter najpomembneje, podpisujete s podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu.

Postopek je hiter in preprost ter izpolnjuje zahteve visoke stopnje zaupanja po uredbi eIDAS.

Primeri obrazcev

Pooblastila

Zastopanje na skupščini družbe ali zavoda, Zastopanje v sodnih ali upravnih postopkih, Splošno pooblastilo

Obrazec po meri

Poljubni obrazec po vaši predlogi

Vloge, naročila

Naročilo blaga ali storitev, Vloga za izdajo lokacijske informacije, Zahteva za pridobtev podatkov iz kazenske evidence, Vpis v register

Glasovanje

Glasovanje na skuščinah družb, Glasovanje v nadzornih svetih, Glasovanje stanovalcev v večstanovanjskih stavbah

Javna naročila

Zbiranje ponudb, Soglasje podizvajalca, Podatki o podizvajalcu, Dražbe

Izjave

Izjava lastnika objekta, Izjava kandidata, Prijava udeležbe na skupščini, Izjava o prijavili zmanjšanje obsega posla, Pristopne izjave

Pogosta vprašanja

Potrebujete kvalificirano potrdilo za elektronski podpis (digitalni certifikat), ki je bilo izdano s strani kvalificiranega izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil uvrščenega na varen seznam pri Evropski komisiji.

Da, obrazci, izpolnjeni, podpisani in poslani na tak način, imajo enako pravno veljavo kot tisti, poslani po običajni papirnati pošti. Dostop do storitve in podpis temelji na kvalificiranem potrdilu za epodpis kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja v EU, ki jih lahko preverite na povezavi.

Uporabnik, ki je oddal obrazec prejme izvod izbranega obrazca v  svoj varen elektronski predal,   prejme pa tudi elektronsko podpisano potrdilo o oddaji.  Uporabniku, ki nima varnega elektronskega predala se ustvari začasni varen elektronski predal (VEP), kamor kasneje prejme tudi morebitni odgovor na vlogo. Naročnik obrazca prav tako prejme vsebino v svoj varen elektronski predal.

Storitev je namenjena vsem, ki želijo digitalizirati katerikoli dokument, ki ima polja, ki jih je potrebno izpolniti ali potrebujejo podpis uporabnika (npr. pogodbe). Storitev je splošno namenjena organizacijam, ki s svojimi zunanjimi partnerji želijo poslovati elektronsko na zanesljiv in varen način.

Tipski obrazci so obrazci, ki so enaki za večje število naročnikov e-obrazcev in enostavnejši obrazci – denimo vloge za občine, pristopne izjave… Lahko jih najdete na povezavi.

Storitev eobrazci.si je namenjena področjem, kjer se zahteva visoka stopnja varnosti tako z vidika varovanja vsebine kot tudi identitete udeležencev. Podpisovanje oddanih obrazcev in prilog se izvede na način, ki zagotavlja enakovrednost e-podpisa z lastnoročnim podpisom.

Storitev bazira na kvalificirani storitvi priporočene elekronske dostave po uredbi eIDAS. Vsakemu, ki odda obrazec se samodejno odpre varen elektronski predal, v katerega prejme potrdilo o oddaji obrazca in prejme pošto lastnika obrazca – na primer sklep, pogodbo, odločbo.

Identiteta in preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov in žigov se preverja s kvalificirano storitvijo zaupanja preverjanja elektronskih podpisov in žigov.

Za uporabo e-obrazcev v vlogi prejemnika potrebujete uporabniški račun vep.si in certifikat, ki je bil izdan s strani zaupanja vrednega ponudnika kvalificiranih digitalnih potrdil.. Uporabniški račun vep odprete na spletni strani vep.si ali pa preprosto oddate naročilo za e-obrazec.

Cena izdelave posameznega obrazca je odvisna od zahtevnosti. Tipske predpripravljene obrazce nudimo brezplačno, izdelava namenskih obrazcev se obračuna po ceniku. Letno se obračuna še uporaba v odvisnosti od števila prejetih vlog.

Obrazce že uporabljajo...