Nimamo programa za kreiranje e-računa. Ali ga lahko naredimo v programu VEP.si?

Če nimate primernega programa, lahko e-račun po postavkah vnesete v VEP.si neposredno z vnosom naziva prejemnika (na voljo je iskanje v šifrantu) in postavk računa (zneski se samodejno izračunavajo). Račun na koncu pošljete, lahko ga tudi shranite in posredujete še svojemu računovodji, ki ga bo lahko uvozil za namene knjiženja.