Množični prevzem pošiljk

Več glede množičnega prevzema pošiljk v VEP.si predalu si lahko preberete na naslednji povezavi. Podpisovanje je tako, ob prejemu večjega števila pošiljk, hitrejše. Na podoben način lahko tudi brišemo več pošiljk hkrati.