Ali potrebujemo za pošiljanje e-računov dodatni program?

Naši uporabniki za uporabo storitve pošiljanja e-računa ne potrebujejo nobene dodatne programske opreme, ker lahko vse izdelajo v okviru obstoječega programa VEP.si.